Meld deg på i konkurransen om Årets Reiselivsmarkedsfører 2015

Nå kan du registrere dere i konkurransen hvor vi skal feire De Beste Reiselivsmarkedsførerne i Norge, og mange av deres samarbeidspartnere. Vi byr på en fantastisk kveld, hvor feiring, mat og topp underholdning blir i særklasse. Dette er bransjearrangementet nummer én i Norge, med medlemmene og kundene i fokus.

Reiselivets Oscarsutdeling, HSMAI-prisene, arrangeres på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo torsdag 28. januar kl. 18.30, med mingling og aperitiff, før dørene åpnes til en festpyntet Sonja Henie-sal, til en deilig festmiddag og topp underholdning. Dette kan du ikke gå glipp av!

Nå skal det feires. Stor fest, som samler mange hundre personer. Vi serverer middag og viner, og byr på topp underholdning og utdeling av HSMAI-prisene, og kåringen av Årets Reiselivsmarkedsfører – Ferdaprisen. Samme kveld deles også HSMAI Serviceprisene og Året Unge Leder-prisene ut. Det vil være tre separate juryer.

Meld deg på i dag!

Pris for å delta på prisfesten er:

  • HSMAI-medlem: 1495,- eks moms.
  • Ikke HSMAI-medlem: 1895,- eks moms.

Eventbrite - HSMAI Prisene 28. januar på Oslo Plaza

Vi er også opptatt av å få med bedrifter som har små budsjetter for markedsføring, til å sende inn bidrag, så spre gjerne budskapet.

Konkurransen er nå åpen for innsendelse av arbeider

Vi har også gjort innsendelsen enklere, ved å begrense informasjonen som skal legges ved. Arbeidene blir vurdert etter følgende kriterier:

Utfordring – Forklar hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse
Løsning – Gi en kortfattet beskrivelse av tanken bak det innsendte arbeidet
Målsetting – Hva var bedriftens målsetting med aktiviteten?
Effekt av tiltak – Beskriv effekten av aktiviteten

Enkelte kategorier vil ha tilleggskriterier. Dette står i så fall opplyst under den aktuelle kategori.

Formatet på konkurransen har til hensikt å bidra til at både større og mindre bedrifter kan få sine arbeider vurdert, på likt grunnlag. Vi oppfordrer alle til å sende inn i kategoriene der de har jobbet med markedsføring gjennom 2015.

Den store fremgangen

Denne prisen deles ut av HSMAIs styre, og skjer ikke nødvendigvis hvert år.

Andre kategorier:

Kampanjer, flermedie

Kriterier:
En kampanje som består av aktivitet i flere medier, som til sammen utgjør en helhet. Minimum tre forskjellige kanaler inngår i kampanjen. Eksempel: printannonse, nettsted og radio.

Digitale kampanjer

Kriterier:
Kampanjer og annonser i digitale medier (smartphone, ipad, utendørs, skjermer). Eks. banner, apps, QR-koder.

Sosiale medier

Kriterier:
Kampanjer og aktiviteter i sosiale medier.

Hjemmesider

Kriterier:
Bedriftens hjemmeside. NB! De to seneste årene har juryen ikke kåret gullvinnere i denne kategorien, da juryen opplevde at hjemmesidene ikke fungerte optimalt på PC, mobil og smartbrett.

Radioreklame

Kriterier:
Enkeltarbeide eller kampanje.

Reklamefilm. Vist på TV, Youtube, Web-TV, digitalt utendørs, etc.

Kriterier:
Enkeltarbeid eller kampanje.

Den digitale vinner

Kriterer:
Det legges stor vekt på endringsvilje, med alt som skjer digitalt i hotell- og reiselivsnæringen.

Kundedialog

Kriterier:
Relasjonsbyggende aktiviteter, herunder; lojalitetsprogrammer, direkte markedsføring, mersalg, o.l. I denne kategorien vil strategi og resultat være viktigere enn utformingen.

Samfunnsansvar

Kriterier:

1. Forankring

a. Kjennskap til tiltak internt
b. Bedriftens satsing gjenspeiles i de daglige rutinene

2. Internt

a. Med på en sertifiseringsordning
b. Tiltak for redusert miljøpåvirkning
c. Positivt økonomisk resultat. Ikke et krav, men teller positivt i vurderingen

3. Eksternt, forankring og samarbeide

a. Bruk av lokale og/eller regionale forutsetninger, lokalkultur, lokale naturressurser, lokal mat (tradisjon/råvarer), informasjon og samarbeider lokalt rundt allemannsretten og turister, etc.
b. Kandidaten må være en aktiv bidragsyter lokalt og i sin verdikjede, slik at de styrker og inspirerer andre til en samlet forbedring
c. Innovasjon og nytenkning
d. Tiltak mht. reduksjon av miljøbelastning ved transport til/fra

4. Kunderettet

a. Strategisk bruk i markedsføring
b. Kommunikasjon med kunde under opphold

5. Ansatte

a. Systematisk opplæring av egne ansatte og samarbeidspartnere
b. Målrettet satsing for å informere, involvere, forankre og inspirere ansatte til miljøarbeid

PR

Kriterier:
Resultater oppnådd gjennom en god, langsiktig PR-strategi. Evnen til å sette dagsorden, skape engasjement og involvering hos målgruppen, samt bidra til å synliggjøre prosjektet og dets målsetting/hensikt gjennom en kreativ og utradisjonell bruk av virkemidler, budskap og medier vil bli vektlagt.

Årets Reiselivsmarkedsfører – Ferdaprisen

Dette er hovedutmerkelsen. Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i én eller flere kategorier. Vinneren av Ferdaprisen må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå, og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring, der innsatsfaktorer, som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi, har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres, er underordnet.

Hvert gullbidrag er kandidat til Ferdaprisen – Årets Reiselivsmarkedsfører.

Festen

HSMAI-prisene arrangeres på Radisson Blu Plaza torsdag 28. januar. I tillegg til det faglige, vil vi legge svært stor vekt på mat og underholdning. Dette blir Årets fest for reiselivsbransjen, og mange av bransjens kunder og leverandører.

Registrering av arbeid til HSMAI Prisene 2015

Praktisk informasjon:
1. Virksomhetens navn:
2. Adresse:
3. Telefon/mobil.:
4. E-post:
5. Kontaktperson med tittel:
6. Ansvarlig for arbeidet (inkl. tittel):
7. Informasjon om ev eksterne konsulenter som er benyttet:
8. Dato for innsendelse:
9. Arbeidet skal bedømmes i kategori:
(Dere er velkomne til å delta i flere kategorier)
10. List opp ev vedlegg du sender inn: (For å sikre at alle elementene blir vurdert)
11. Få frem følgende i hver kategorien du melder dere på i:

Utfordring – Forklar hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse
Løsning – Gi en kortfattet beskrivelse av tanken bak det innsendte arbeidet
Målsetting – Hva var bedriftens målsetting med aktiviteten?
Effekt av tiltak – Beskriv effekten av aktiviteten

Konkurranseregler

Registrering av arbeider

Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt HSMAI på e-post postbox@hsmai.no. Eller kontakt oss på telefon: +44 7714208494

Bidrag må sendes inn snarest og innen mandag 14. desember til postbox@hsmai.no.

Arbeider som sendes inn i feil kategori

Juryen har rett til å flytte feilsendte arbeider fra én kategori til en annen, og vil i det lengste bestrebe seg på å finne en alternativ kategori. Så langt det er praktisk mulig, vil innsender bli kontaktet, for selv å avgjøre om man ønsker å flytte arbeidet til riktig kategori. I kategorier som ikke er definert som kampanjekategorier, vil det juryeres både enkeltarbeider og kampanjer i samme kategori. Er du i tvil om hvilken kategori arbeidet hører under, kontakt HSMAI i god tid før innsendelse.

Opphavsrett

Det kreves at bedriften som sender inn bidrag, har opphavsrett eller rett til gjenbruk av bidragene. HSMAI vil ikke stå ansvarlig for misbruk av opphavsrett.

Priser og betaling

For hver innsendte kampanje og arbeider i kategoriene Kampanjer og Samfunnsansvar, betales kr. 1495,- for HSMAI medlemmer, og kr. 1695,- for ikke-medlemmer, for hvert innsendte bidrag.

For hvert innsendte enkeltarbeid, er prisen kun kr. 1295,- for HSMAI-medlemmer, og kr. 1495,- for ikke-medlemmer.

Faktura ettersendes, og må betales i god tid før juryeringen.

Bruk av arbeidene i etterkant

HSMAI forbeholder seg retten til å benytte alle premierte arbeider i markedsføringsøyemed, og i forbindelse med omtale av arrangementet og konkurransen.

HSMAI ønsker dere lykke til i konkurransen!

Foto: THE THIEF ble kåret til Årets Reiselivsmarkedsfører 2014, og mottok Ferdaprisen fra HSMAI. Fotograf: Gunnar Kopperud, photowalk.no/konferansefotografering.no

CANCELLATION POLICY: Cancellations received three weeks prior to the conference will receive a full refund less a 75 Euro administrative fee. Cancellations received between three and one week out are entitled to a 50% refund. Cancellations received within one week will not be refunded. All cancellations must be received in writing.

Våre samarbeidspartnere:

ncb-logo-600x100

npg-logo

Om du fortsetter å bla i sidene, godtar du nettstedets bruk av informasjonskapsler, utelukkende av praktiske hensyn. Nærmere informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Lukk